โหวต "ไวรัลคลิปโฆษณา"

กติกา

  • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ร่วมโหวตได้ทาง www.x-campuscontest.com ตั้งแต่ 1 - 7 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯ สามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Team: YOLO

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


Team: Kidmaiaok

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: Omega

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ


Team: DoubleP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Team: โชคดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: Twins+ Production

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Team: E-YANG

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: ChickaPoo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Team: 4 Queen

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Team: Long

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Team: ภสค. โปรดักชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Team: KaPaoMooSub

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Team: The Power of the Duck: เป็ดวิ่ง Return

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Team: Sirimongkol

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Team: น้ำปั่นพี่แมน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Team: แซลม่อนอบเนยโรยเกลือ1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: Test my luck

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Team: จีเนียส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


Team: FlowerBOIZ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Team: YBBF

มหาวิทยาลัยรังสิต


เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯสามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest