โหวต "ไวรัลคลิปโฆษณา"

กติกา

  • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ร่วมโหวตได้ทาง www.x-campuscontest.com ตั้งแต่ 1 - 6 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯ สามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Team: ก่อเรื่อง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Team: ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Team: บะหมี่เฮียกง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Team: Little angle

มหาวิทยาลัยรังสิต


Team: สวัสดีอาต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Team: ข้อเท้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Team: Rainbow

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Team: Shock Feel Ver

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: ต้องการวันหยุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Team: เคนเนตรเคนเนตรเนตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Team: อดีตช่างมันปัจจุบันแยกย้ายไปเติบโต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Team: DOBBY

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Team: พระอาทิตย์​เที่ยงคืน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: Miniheart

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


Team: Opinion

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Team: โชคดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Team: Passion 64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Team: E-YANG

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯสามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 215, 216
E-mail : Ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : Facebook : X Campus Advertising Idea Contest
Line Official : Duga.uni