โหวต "ไวรัลคลิปโฆษณา"


กติกา

  • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯ สามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Team: AnAnt

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Team: 2P2T

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Team: Money is calling me

ศรีนครินทรวิโรฒ

Team: Anon

Silpakorn University International College

Team: แก๊งเราโคตรเท่

มหาวิทยาลัยรังสิต

Team: โฆษณาอะไรก็ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Team: ชยุตม์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Team: Pla-som House

มหาวิทยาลัยรังสิต

Team: คิดถึงบางโพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Team: A+Plus

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Team: ลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มรสแอบแซ่บ

ศิลปากร

Team: เขต12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Team: ดุ๊กดุ๋ยปาลากึ้บ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Team: After Party

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Team: Cam A

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Team: กลับมากินข้าวเย็น

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

Team: Over in a Flash

มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม

Team: ไม่มีก็ไม่มี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Team: ชาย4

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Team: I’m so hotto

ม.กรุงเทพ

Team: จุฑามาศ1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Team: KpH Production

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Team: รถไฟบ๊อบไปฟาร์ม

ศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี

Team: JAPPa

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Team: First Dream

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Team: Infinite

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เงื่อนไข

  • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามกติกา ผู้บริหารโครงการฯสามารถตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.XCampusAdsIdeaContest
© Copyright 2021 X Campus Ads Idea Contest 2020 - All Right Reserved.